Bora Pharmacy

Farmacist/e, Teknik/e të Farmacisë

Bora Pharmacy

Data e Aplikimit: 15 Nëntor - 30 Nëntor 2021


Nga: 15 nëntor
Deri: 30 nëntor

Barnatorja Bora Pharmacy Sh.P.K.Prishtinë shpall konkurs për: 

1 TEKNIK/E TË FARMACISË

Kriteret që duhen plotësuar:

  • Të ketë përvojë pune në barnatore; 

  • Të ketë aftësi të shkëlqyeshme komunikuese, dëshirë për të mësuar dhe seriozitet në punë; 

  • Të ketë aftësi për të punuar i/e pavarur;

  • Të jetë i/e gatshme të punojë në orar me ndërrime. 

1 FARMACIST/E

  • Të ketë përfunduar Fakultetin e Farmacisë; 

  • Të ketë përvojë pune në barnatore; 

  • Të ketë aftësi të shkëlqyeshme komunikuese, dëshirë për të mësuar dhe seriozitet në punë; 

  • Të ketë aftësi për të punuar i/e pavarur;

  • Të jetë i/e gatshme të punojë në orar me ndërrime. 

Ju lutemi aplikoni në këtë vend pune duke dërguar CV-të tuaja në: [email protected] deri me datë 30.11.2021.

Vetëm kandidatët e parakualifikuar do të ftohen në intervistë. 


Shpërndaje