Deppo Market

Përgjegjës marketi, Zv. Përgjegjës marketi, Personel marketi

Deppo Market

Data e Aplikimit: 17 Nëntor - 30 Nëntor 2021


Nga: 17 nëntor
Deri: 30 nëntor

Përgjegjës marketi, Zv. Përgjegjës marketi, Personel marketi

𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐒 𝐏𝐔𝐍𝐄 - Përgjegjës Marketi, zv.Përgjegjës Marketi, Personel Marketi

𝐋𝐨𝐤𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢: Prizren(Lagjja Dardani, Ortakoll, Tranzit(Rruga: Qerqiz Topulli)).

𝐎𝐟𝐫𝐨𝐣𝐦𝐞̈:
-Kushte të mira të punës;
-Pagë Konkuruese.

𝐃𝐞𝐭𝐲𝐫𝐚𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐩𝐞̈𝐫𝐠𝐣𝐞𝐠𝐣𝐞̈𝐬𝐢𝐭𝐞̈ (Përgjegjës Marketi, zv.Përgjegjës Marketi):
-Hapja dhe mbyllja e dyqanit sipas orarit të përcaktuar të punës,
-Të përpilojë me kohë dhe saktësi dokumentet zyrtare(deponimet, barazimet ditore, skanimi i dokumenteve) që duhet të mbahen në dyqane dhe dokumentet e kompanisë
-Të organizojë orarin e punës së punëtorëve dhe pushimet në mënyrë të tillë që mos të ndikojë në rrjedhën së dyqanit dhe gjithnjë duke marrë parasysh kërkesat e punëtorëve
-Mbanë kontakt me stafin dhe klientet
-Monitoron afatet dhe informon palët
-Të jetë përgjegjës për funksionimin e rregullt të dyqanit të cilin është duke e administruar, në përputhje me rregulloret dhe dispozitat e ligjit në fuqi.
-Detyra dhe përgjegjësi tjera të deleguara nga eprori.

𝗔𝗳𝘁𝗲̈𝘀𝗶𝘁𝗲̈ 𝗱𝗵𝗲 𝗻𝗷𝗼𝗵𝘂𝗿𝗶𝘁𝗲̈ 𝗲 𝗸𝗲̈𝗿𝗸𝘂𝗮𝗿𝗮:
-Të ketë përkushtim dhe etikë në punë
-Aftësi komunikuese dhe prezantuese
-Aftësi menaxhuese dhe organizative
-Shkathtësi të shkëlqyera në ekip;

𝐊𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐤𝐢𝐦𝐞𝐭:
-Të ketë të përfunduar fakultetin në drejtimet ekonomike ose fusha të ngjashme relevante
-Përvojë pune në pozita të ngjashme dhe industri të njëjtë (E Preferueshme).

𝐃𝐞𝐭𝐲𝐫𝐚𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐩𝐞̈𝐫𝐠𝐣𝐞𝐠𝐣𝐞̈𝐬𝐢𝐭𝐞̈ (Personel Marketi):
-Kryerja dhe asistimi i punëve në lidhje me dyqanin në përputhje me udhëzimet e përgjegjësit të dyqanit
-Të asistoj në punën në sektor dhe arkë varësisht nga kërkesat e punes;

𝗔𝗳𝘁𝗲̈𝘀𝗶𝘁𝗲̈ 𝗱𝗵𝗲 𝗻𝗷𝗼𝗵𝘂𝗿𝗶𝘁𝗲̈ 𝗲 𝗸𝗲̈𝗿𝗸𝘂𝗮𝗿𝗮:
-Të ketë përkushtim dhe etikë në punë
-Aftësi komunikuese dhe prezantuese
-Shkathtësi të shkëlqyera në ekip;

𝐊𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐤𝐢𝐦𝐞𝐭:
-Diplomë të shkollës së mesme
-E preferueshme vijimi i studimeve apo përfundimi i tyre;

Të gjithë të interesuarit CV-në mund ta dërgojnë në e-mail: [email protected]

Tek (subject) të ceket pozita që dëshironi të aplikoni

Afati i fundit për aplikim është deri më: 30.11.2021

Zyra Qendrore - Zona Industriale Aziz Abrashi pn, 12000 Fushë Kosovë


Shpërndaje