Deppo Market

Praktikant/e në Burime Njerëzore, Financa, Logjistikë dhe Blerje

Deppo Market

Data e Aplikimit: 16 Nëntor - 25 Nëntor 2021


Nga: 16 nëntor
Deri: 25 nëntor

Praktikant/e në Burime Njerëzore, Financa, Logjistikë dhe Blerje

𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐒 𝐏𝐔𝐍𝐄 - Praktikant/e
në Burime Njerëzore, Financa, Logjistikë, Blerje.

𝐋𝐨𝐤𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢: Zona Industriale, Fushë Kosovë

𝐃𝐞𝐭𝐲𝐫𝐚𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐩𝐞̈𝐫𝐠𝐣𝐞𝐠𝐣𝐞̈𝐬𝐢𝐭𝐞̈:
-Asiston në departamentin përkatës;
-Kryerja e detyrave organizative;
-Kryerje të detyrave të ndryshme administrative;
-Sipas kërkesës kryen edhe punë tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐢 𝐢 𝐤𝐞̈𝐫𝐤𝐮𝐚𝐫:
-Vijues i studimeve apo përfundim i tyre në drejtimet: Ekonomik, Juridik, Fakulteti
Teknik dhe fushat tjera relevante;
-Njohuri të mira në fushën e teknologjisë.

𝐎𝐟𝐫𝐨𝐣𝐦𝐞̈:
-Punë praktike me pagesë;
-Referencë për periudhën e praktikës;
-Punësim afatgjatë pas përfundimit të praktikës.

 -Të gjithë të interesuarit CV-në mund ta dërgojnë në e-mail: [email protected]

Tek (subject) të ceket pozita që dëshironi të aplikoni

Afati i fundit për aplikim është deri më: 25.11.2021

Zyra Qendrore - Zona Industriale Aziz Abrashi pn, 12000 Fushë Kosovë


Shpërndaje