Deppo Market

Shofer (C)

Deppo Market

Data e Aplikimit: 27 Nëntor - 12 Dhjetor 2021


Nga: 27 nëntor
Deri: 12 dhjetor

Shofer (C)

𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐒 𝐏𝐔𝐍𝐄 - Shofer (Kategoria C).

𝐋𝐨𝐤𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢: Zona Industriale, Fushë Kosovë

𝐎𝐟𝐫𝐨𝐣𝐦𝐞̈:
-Kushte të mira të punës;
-Pagë Konkuruese.

𝐃𝐞𝐭𝐲𝐫𝐚𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐩𝐞̈𝐫𝐠𝐣𝐞𝐠𝐣𝐞̈𝐬𝐢𝐭𝐞̈:
-Ngarkesa me automjet (kamion) dhe pajisje tjera përcjellëse dhe ngasja e tij;
-Transporti i mallit në destinacionet e kërkuara;
-Kujdesi dhe siguria në automjet;
-Përgjegjësia për gjendjen teknike të automjetit.

𝗔𝗳𝘁𝗲̈𝘀𝗶𝘁𝗲̈ 𝗱𝗵𝗲 𝗻𝗷𝗼𝗵𝘂𝗿𝗶𝘁𝗲̈ :
-Të posedoj së paku shkollim Fillor;
-Të posedoj patent shoferin me kategori C;
-Të posedoj aftësi te mira komunikuese dhe shëndetësore;
-Preferohet të këtë përvojë pune në këtë drejtim dhe industri të ngjashme;

Të gjithë të interesuarit CV-në mund ta dërgojnë në e-mail: [email protected]

ℹ️Tek (subject) të ceket pozita që dëshironi të aplikoni

Afati i fundit për aplikim është deri më: 12.12.2021

Zyra Qendrore - Zona Industriale Aziz Abrashi pn, 12000 Fushë Kosovë


Shpërndaje

Konkurset e fundit