Envinion

Senior Graphic Designer

Envinion

Data e Aplikimit: 18 Tetor - 1 Dhjetor 2021


Nga: 18 tetor
Deri: 1 dhjetor

Senior Graphic Designer

Konkurs pune: Senior Graphic Designer

Envinion është kompani udhëheqëse multimediale në Kosovë. Vazhdimisht jemi duke i rrit kapacitetet tona dhe jemi në kërkim të profesionistëve me përvojë si dhe të talenteve të rinj.

Për ti zhvilluar projektet tona, kemi hapur një pozitë për Senior Graphic Designer.

Aftësitë:
- Duhet të njohë mirë programet e Adobes
- Të jetë kreativ
- Të ketë vëmendje në detaje
- Të ketë përgjegjësi ndaj punës dhe afateve kohore

Përgjegjësitë:
- Dizajnimi i përmbajtjes grafike
- Menaxhimi i dizajnëve nga koncepti deri te finalizimi
- Menaxhimi punëve të ekipit
- Gjenerimi i koncepteve të reja
- Përcjellja e zhvillimeve në industrinë kreative

Na dërgoni Portfolion dhe CV-në tuaj në: [email protected]

Afati për aplikim është deri më: 1 Dhjetor 2021


Shpërndaje