Human Care

Asistente të Stomatologjisë (2), Praktikante Laborante

Human Care

Data e Aplikimit: 17 Nëntor - 30 Nëntor 2021


Nga: 17 nëntor
Deri: 30 nëntor

Poliklinika Human Care shpall konkurs për 2 ( Dy ) Asistente të Stomatologjisë dhe 1 ( Një ) Praktikante Laborante
 
Kushtet: 

Licenca për punë 
Eksperiencë pune 
Njohja e punës me kompjuter 
Të ketë fleksibilitet për orar pune 

*Human Care do të mbulojë shpenzimet ditore për praktikant

Dokumentet së bashku me CV të dërgohen në [email protected] deri më 30 Nëntor 2021


Shpërndaje