IHC Diagnostic Center

Teknik/e të Radiologjisë, Infermiere e përgjithshme, Recepsioniste

IHC Diagnostic Center

Data e Aplikimit: 20 Nëntor - 3 Dhjetor 2021


Nga: 20 nëntor
Deri: 3 dhjetor

Qendra Diagnostike ’’IHC’’ në Kosovë është duke kërkuar:
- Teknikë/e Radiologjisë
- Infermiere e përgjithshme
me orar të plotë pune
- Recepsioniste me orar të plotë pune
 
Detyrat dhe përgjegjësitë për Teknik/e te Radiologjisë janë:
Licenca e punës si Teknikë i Radiologjise e obligushme,
Të jetë i disponushëm në orarë të plotë pune,
 
Detyrat dhe përgjegjësit për infermiere të pergjithshme janë:
Licenca e punës si infermiere e përgjithëshme e obligushme,
Të jetë i disponushëm në orarë të plotë pune,
Kujdesi ndaj pacientëve dhe bashkëpunimi ndaj bashkëpunëtorëve tanë
Qëndrim pozitiv dhe aftësi të shkëlqyeshme sociale
Preferuar Gjuha Turke.
 
Detyrat dhe përgjegjësitë për recepsioniste janë:
Menaxhon veprimtarinë e recepsionit me përfundimin e e detyrave të caktuara me saktësi
Të ketë njohuri të mira kompjuterike,
Të jetë e disponueshëm në orarë të plotë pune,
Kordinimi i telefonatave hyrëse dhe dalese
Regjistrimin e faturëve/pagesave
Të ketë njohuri në Gjuhen Angleze,
 
Kandidatët e interesuar mund ti dërgojnë CV e tyre me anë të email adresës sonë:

Shpërndaje