Kutia

Senior Back-End Developers

Kutia

Data e Aplikimit: 17 Nëntor - 26 Nëntor 2021


Nga: 17 nëntor
Deri: 26 nëntor

Senior Back-End Developers

Ekipi Back-End në Kutia, ndër të tjera, ka një karakteristikë të veçantë; të gjithë janë bashkëpunues dhe të gatshëm për sfida të reja! 

Me këtë frymë, po punohet në disa projekte interesante që kanë të bëjnë me zhvillimin e sistemeve të cilat mundësojnë organizatat të menaxhojnë ekipet dhe kërkesat nga klientët e tyre përmes platformave fleksibile të zhvilluara nga ekipet tona. 

Fusha e projekteve po zgjerohet vazhdimisht, përfshirë edhe zhvillimin e projekteve të cilat u mundësojnë përdoruesve nga i gjithë rajoni të shikojnë programe televizive në bazë të lokacionit  të tyre. 

Pozitat e hapura:

PHP Developer https://bit.ly/3kKgSLp
Java Developer https://bit.ly/3FpogDP
.Net Developer https://bit.ly/3l5kMPl
C# Developer https://bit.ly/3CoFeQV
Sitecore Developer https://bit.ly/3oTZYvh
NodeJS Developer https://bit.ly/3cnCKHX
WordPress Developer https://bit.ly/3kM3XbL

Apliko duke dërguar CV-në në: [email protected]


Shpërndaje