The Cambridge School

Mësimdhënës të Gjuhës Angleze

The Cambridge School

Data e Aplikimit: 24 Nëntor - 1 Dhjetor 2021


Nga: 24 nëntor
Deri: 1 dhjetor

Mësimdhënës të Gjuhës Angleze

KONKURS PUNE 
Mësimdhenës të Gjuhës Angleze 
(Vendi: Prishtinë)

Kualifikimet : 
• Fakulteti i Gjuhës Angleze ose Student në Fakultetin e Gjuhës Angleze viti i fundit i studimeve)
• Përvoja e punës (e preferueshme)
• Të ketë imazh profesional , etikë dhe sjellje të mira 
• Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme ndër - personale dhe të komunikimit 
• Të ketë shkathtësi të shkelqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës 

Përgjegjësitë : 
• Planifikimin , përgatitjen dhe dhënien e mësimit një game të grupeve dhe moshave; 
• Përgatitjen dhe mbajtjen e testeve , dokumenteve të provimeve dhe ushtrimeve; 
• Notimin dhe dhënien e informatës kthyese të përshtatshme mbi punën me gojë dhe me shkrim të studentit;
• Hartimin , shkrimin dhe prodhimin e materialeve të reja , përfshirë resurset audio dhe vizuale;
• Organizimin dhe përfshirjen ne aktivitete sociale dhe kulturore si gara sportive , ndeja shkollore , kuize dhe ekskursione ; 

Kandidatët duhët të dërgojnë CV - në e tyre (bashkangjitur një foto) dhe dokumentet tjera relevante në e-mail adresën [email protected] 

Konkursi është i hapur deri më 01.12.2021


Shpërndaje